asdasd
amnezja Grupa wsparcia:
                                       

amnezja

+ dopisz się do tej grupy

opis choroby/grupy wsparcia
Amnezja to częściowa lub całkowita utrata pamięci, wywołana chorobą, działaniem leków, szokiem psychicznym bądź fizycznym urazem mózgu. W amnezji wstecznej traci się pamięć o faktach i zdarzeniach sprzed urazu. W amnezji następczej uszkodzona jest pamięć o zdarzeniach po urazie. Czasem chorzy doświadczają obydwu typów amnezji.

Niektóre osoby, cierpiące na amnezję wywołaną zakażeniem wirusowym mózgu, z trudem rozpoznają zwykle przedmioty lub przypominają sobie znaczenie prostych słów.

CZAS TRWANIA
Pamięć może wrócić w ciągu kilku minut lub godzin po urazie albo wraca stopniowo. Wraca tylko wtedy, gdy usunie się przyczynę jej zaniku. W przypadkach ciężkiego urazu mózgu lub postępującej choroby amnezja może się pogłębić lub zostać na stałe.

OBJAWY
Amnezja następcza może przybierać formę całkowitej utraty pamięci zdarzeń tuż po wypadku lub trwałych, mniejszych lub większych, trudności z zatrzymaniem w pamięci codziennych informacji. Może niekiedy prowadzić do trwałej życiowej dezorientacji.

Amnezja wsteczna może prezentować się niepamięcią całkowitą wydarzeń sprzed wypadku lub początku choroby bądź ograniczać do trudności w odtworzeniu szczegółów. Niektórzy dotknięci nią ludzie nie potrafią sobie przypomnieć niczego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 20 lat.

PRZYCZYNY
• Uraz głowy.
• Szok emocjonalny.
• Choroba Alzheimera i inne postacie demencji.
• Zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, uogólnione zakażenia wirusowe.
• Guzy mózgu, krwawienie do mózgu (zob. System nerwowy) oraz udary niedokrwienne.
• nadużywanie alkoholu i złe odżywianie się.

LECZENIE
Jeśli po doznaniu urazu lub wstrząsu psychicznego, wystąpią jakiekolwiek objawy amnezji, należy skonsultować się z lekarzem.

W zależności od przypuszczalnej przyczyny amnezji, lekarz może:
• zbadać cię w kierunku zakażenia lub innych chorób i — jeśli to możliwe — zlecić wykonanie scyntygrafii mózgu lub skierować do neurologa;
• skierować cię do psychiatry, jeśli amnezja wystąpiła wskutek wstrząsu emocjonalnego;
• podać zastrzyki z tiaminy (witaminy B1) — w przypadku złego odżywiania się.


ostatnie tematy na forum
ostatnie artykuły związane z tą grupą wsparcia