asdasd
narkomania Grupa wsparcia:
                                       

narkomania

+ dopisz się do tej grupy

opis choroby/grupy wsparcia
Narkomania jest słowem greckiego pochodzenia, gdzie narke oznacza odurzenie, a mania pewien rodzaj szaleństwa. Ludzie od niepamiętnych czasów raczyli się wszelkiego rodzaju specyfikami mającymi sprawić, by ciało oderwało się od duszy. Mistyczne doznania po dziś dzień stanowią nieodłączny element wielu kultur rdzennych mieszkańców Afryki, Ameryki Południowej czy Australii. Narkotyki stosowane są także w celach leczniczych, uśmierzających bądź łagodzących ból związany z chorobami. Niemal każdy lek przepisywany nam przez lekarza jest potencjalnym narkotykiem. Narkotyki to także dla wielu sposób na pozyskanie bliższego kontaktu z Absolutem, Bogiem. Dla niektórych z kolei są pozornym uwolnieniem się od problemów dnia codziennego, oderwaniem się od szarej rzeczywistości. Niestety narkotyki i narkomania to także problem o znaczeniu globalnym. Na całym świecie bowiem, coraz to młodsi ludzie regularnie sięgają po toksyny, które w żadnym wypadku nie powinny trafiać do organizmu.

Przyczyną zażywania narkotyków może być zwykła i jakże ludzka ciekawość, chęć spróbowania nowych doznań, próba przekonania otoczenia o swojej ,,dorosłości’’ w przypadku dzieci i młodzieży, potrzeba pomocy psychologicznej i wsparcia, którego człowiek nie znajduje wśród bliskich, wszelkiej maści problemy finansowe, uczuciowe czy rodzinne. Bardzo duże znaczenie ma zatem podłoże społeczne – ludzie, którymi się otaczamy. Po narkotyki sięgają też osoby w sytuacjach przymusowych – np. wiele sekt wykorzystuje środki odurzające do inwigilacji ofiary. Sięgają ludzie z biednych, patologicznych środowisk, ludzie ze średnich warstw społecznych, bogaci oraz ci, którzy w ferworze codziennej walki o lepszy byt przepracowują się, żyją w nieustannym stresie i ,,muszą’’ czymś doładować swój osłabiony organizm.

Oczywiście istnieje wiele odmian narkomanii, ale w tym artykule ograniczymy się do kilku najpopularniejszych, powszechnie znanych i w większości krajów zakazanych środków odurzających.

Marihuana – bardzo popularny na całym świecie środek psychoaktywny. Konopie indyjskie budzi liczne kontrowersje związane ze szkodliwością jego zażywania. Oficjalnie nie wykryto w zielu tym substancji bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Niemniej, istnieje zasadnicza różnica pomiędzy działaniem wyhodowanej konopi, a tej, które rozpowszechniają dilerzy narkotykowi. Marihuana taka może posiadać liczne dodatki, w tym bardzo niebezpieczny brown sugar (zanieczyszczona heroina), a jej regularne palenie w konsekwencji może prowadzić do uzależnienia. Lekarze zgodnie jednak przestrzegają przed paleniem jakiejkolwiek marihuany – uzależnić można się także od stanów euforycznych, które ona wywołuje. Poza tym na dłuższą metę, podobnie jak papierosy, fatalnie wpływa na układ oddechowy. Bardzo popularną substancja pozyskiwaną z konopi jest również haszysz. Silne działanie tego narkotyku powoduje u wielu ludzi uzależnienie psychiczne. Oba narkotyki powodują liczne szkody społeczne – osoby pod ich wpływem nie potrafią racjonalnie oceniać rzeczywistości, faktów, często dochodzi do rozmaitych tragicznych w skutkach wypadków. Bezpośrednimi niepożądanymi skutkami przyjmowania haszyszu czy marihuany mogą być m.in. stany lękowe, przyśpieszone tętno, zawroty głowy. Długotrwałe zażywanie owych substancji powoduje stany zwane zespołem amotywacyjnym – uzależniony ma problemy z komunikacją interpersonalną, pojawiają się apatia, lęki, poczucie zmęczenia, niemożność skupienia się na danej czynności, poczucie ogólnego rozbicia psychicznego.

Amfetamina – silny psychotropowy, mocno pobudzający, uzależniający, chemiczny środek. Uzależnienie się od niego może powodować liczne konsekwencje z tzw. psychozą amfetaminową na czele. Przejawia się ona urojeniami, problemami wzrokowymi, słuchowymi, hiperaktywnością, paniką. Amfetamina niezaprzeczalnie stanowi potężny światowy problem, gdyż jest stosunkowo łatwo dostępna nawet w szkołach i coraz częściej zażywana przez dzieci.

Jeszcze bardziej uzależniającymi narkotykami są kokaina i heroina. Prócz destrukcyjnie wpływających na organizm substancji psychoaktywnych kokaina i heroina mają to do siebie, że po zażyciu już jednej dawki bardzo ciężko wrócić do stanu trzeźwości. W tym tkwi główny problem osób, którzy postanowili jeden raz spróbować, a potem odstawić narkotyk. Niestety bardzo często uzależnienie odbywa się w błyskawicznym tempie – zażywającemu bardzo szybko zacierają się granice między pierwszą, a kolejną i jeszcze kolejną dawką. Substancje owe wywołują niezwykle groźne skutki społeczne – narkoman zrobi dosłownie wszystko, aby zdobyć pożądaną działkę. Środki do celu są niczym nieograniczone, dla uzależnionego liczy się tylko i wyłącznie narkotyk. Rzadko samemu kokainiście czy heroiniście udaje się wyjść z nałogu. Bardzo często chory umiera z przedawkowania. Niezbędna jest tutaj pomoc bliskich. Tylko terapia odwykowa może uratować życie.

Warto jeszcze wspomnieć o, do niedawna jeszcze legalnych w Polsce, tzw. dopalaczach, które miały jawnie narkotykowe działanie. Niestety szybko przekonano się, że nagminnie omijane przez producentów i nieszczelne w sferze substancji zakazanych prawo ma dramatyczne skutki społeczne. Setki młodych ludzi w szpitalach, kilka potwierdzonych zgonów z przedawkowania, tragedia rodzin i bezradność lekarzy, którzy nie mieli wiadomości na temat stosowanych w preparatach substancji – to wynik zalewania rynku niedrogimi, łatwo dostępnymi trującymi środkami.

Pierwszym krokiem na drodze leczenia uzależnienia jest odstawienie narkotyków. Kolejnym może być leczenie szpitalne i ambulatoryjne.

Z wszelkimi przejawi narkomanii należy udawać się do lekarzy. Porady można zasięgnąć chociażby u lekarza pierwszego kontaktu lub pod wieloma bezpłatnymi, czynnymi całą dobę infoliniami.


ostatnie artykuły związane z tą grupą wsparcia