asdasd
choroba popromienna Grupa wsparcia:
                                       

choroba popromienna

+ dopisz się do tej grupy

opis choroby/grupy wsparcia
Choroba popromienna jest wynikiem działania wysokich dawek promieniowania jonizującego na organizm, które może nastąpić podczas radioterapii, awarii jądrowej lub po wybuchu bomby wodorowej.

OBJAWY
Skutki napromieniowania zależą od stopnia narażenia. Promieniowanie stosowane przy radioterapii podawane jest w dokładnie obliczonej i kontrolowanej dawce oraz ograniczone do konkretnej części ciała, dlatego objawy są zwykle łagodne: złe samopoczucie, nudności i wymioty, biegunka, brak apetytu. Możliwe powikłania to anemia oraz poważne infekcje spowodowane zaburzeniami w szpiku kostnym i układzie odpornościowym.

Narażenie na promieniowanie podczas katastrofy jądrowej powoduje bardziej ogólne zaburzenia w komórkach organizmu. Natychmiastowe objawy to silne wymioty i zaburzenia orientacji. Z czasem rozwijają się infekcje i nowotwory, takie jak białaczka, rak tarczycy, skóry oraz kości.

LECZENIE
• Chory musi być chroniony przed infekcjami do czasu regeneracji układu immunologicznego; wszystkie infekcje należy leczyć antybiotykami.
• W ciężkich przypadkach konieczny jest przeszczep szpiku kostnego, co przyspiesza proces leczenia i ogranicza podatność na infekcje i anemię.

ROKOWANIE
Dolegliwości wywołane radioterapią zwykle ustępują po zakończeniu leczenia, choć w nielicznych przypadkach utrzymują się przez kilka miesięcy. Stan chorego monitorowany jest podczas częstych wizyt u lekarza, które z upływem czasu stają się coraz rzadsze.

Badania naukowe nad skutkami awarii jądrowych nie dały jednoznacznych wyników. Część z nich wskazuje na zwiększenie podatności na pewne rodzaje nowotworów, np. tarczycy, oraz wady wrodzone.


ostatnie tematy na forum
ostatnie artykuły związane z tą grupą wsparcia