asdasd
arytmia Grupa wsparcia:
                                       

arytmia

+ dopisz się do tej grupy
znane również jako: zaburzenie rytmu serca

opis choroby/grupy wsparcia

Arytmia to stan zaburzenia prawidłowego rytmu pracy serca. Włókna mięśnia sercowego kurczą się chaotycznie, co powoduje powstanie drżeń mięśnia zamiast skoordynowanych skurczów powodujących przepływ krwi. Migotanie przedsionków może być spowodowane uszkodzeniami mięśnia sercowego, chorobą wieńcową lub innymi schorzeniami. Migotanie komór prowadzi do zatrzymania krążenia i — w razie niepodjęcia natychmiastowej reanimacji — zgonu. Może być wywołane zawałem serca, porażeniem prądem lub czynnikami metabolicznymi. Normalny rytm serca może przywrócić pośredni masaż serca, wstrząs elektryczny (defibrylacja) lub leki antyarytmiczne.ostatnie tematy na forum
ostatnie artykuły związane z tą grupą wsparcia