asdasd
ADHD Grupa wsparcia:
                                       

ADHD

+ dopisz się do tej grupy
znane również jako: zespół nadpobudliwości ruchowej

opis choroby/grupy wsparcia
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi) charakteryzuje się impulsywnością, zaburzeniami koncentracji i nadmierną ruchliwością. Choroba zaczyna się w dzieciństwie, lecz jest przewlekła, więc jej objawy mogą utrzymywać się do okresu dojrzewania, a nawet dorosłości.

Zespół ten rozpoznaje się tylko wtedy, gdy dziecko wykazuje się ciągłym brakiem uwagi, impulsywnością i nadmierną ruchliwością od wczesnego wieku, a główne cechy zachowania dziecka są takie same w różnym otoczeniu, np. i w domu, i w szkole. Zespół występuje średnio u 3-5% dzieci w wieku szkolnym, częściej u chłopców.W Stanach Zjednoczonych zespół jest rozpoznawany częściej, nawet, według niektórych badań, u ponad 8% populacji w wieku szkolnym.

OBJAWY
Dziecko z ADHD przejawia:
* zachowania impulsywne i "rozrabia";
* zaburzenia uwagi - nie umie się koncentrować, tylko na krótki czas skupia uwagę;
* nadmierną ruchliwość - nie może usiedzieć spokojnie, ciągle się wierci, jest rozgadane, ma mnóstwo energii i niewielkie zapotrzebowanie na sen.

LECZENIE
Chociaż objawy choroby zwykle pojawiają się już w wieku przedszkolnym, to jednak w tym okresie zakres możliwych, prawidłowych zachowań jest tak duży, że ostateczne rozpoznanie ADHD staje się możliwe dopiero wówczas, gdy pójdzie ono do szkoły. Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko cierpi na ADHD, skonsultuj się z lekarzem i porozmawiaj z wychowawcą swojego dziecka.

Zanim zostanie postawione rozpoznanie, specjaliści ocenią stan zdrowia psychicznego i zachowanie dziecka. Gdy ADHD zostanie już rozpoznane, dziecku proponuje się wsparcie edukacyjne i terapię behawioralną, której celem będzie szkolenie jego umiejętności społecznych.

U niektórych dzieci następuje nasilenie objawów wskutek spożywania niektórych pokarmów lub pewnych nawyków żywieniowych, lecz nie wykazano, by jakiś konkretny produkt spożywczy wpływał na wszystkie dzieci z ADHD. Możesz założyć dzienniczek, w którym będziesz codziennie zapisywać jadłospis swojego dziecka, by sprawdzić, co pogarsza jego stan.

Dzieci w wieku szkolnym z ciężką postacią ADHD lub takie, u których terapia behawioralna nie daje rezultatów, otrzymują w niektórych krajach środki psychostymulujące, np. Ritalin (metylfenidat) lub Dexedrine (prawoskrętna amfetamina) - środki w Polsce niezarejestrowane, sprowadzane ewentualnie na indywidualne zlecenie lekarza. Leki te, choć skuteczne w łagodzeniu objawów ADHD, budzą kontrowersje z powodu możliwych działań ubocznych.


ostatnie artykuły związane z tą grupą wsparcia